Problematika detekce upadnutí osob.

Několikrát jsme se setkali s dotazem, jak jinak než pomocí druhé osoby zabezpečit dohled nad pracovníkem (zaměstnancem), který při svém výkonu práce je na pracovišti dlouhodobě osamocen. Řešením jsou moderní systémy detekce upadnutí osob, které dokáží zachránit život!

Kdo to je osamocený zaměstnanec?

 

Dříve než se pokusím na tento dotaz zodpovědět, bylo by na místě ujasnit si, kdo je „osamocený zaměstnanec“ a jak na tuto problematiku nahlíží zákon 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Ten uvádí, že „zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.


Co to je rizikové pracoviště?

V zásadě může nyní padnout připomínka, že zcela jinak je ohrožen člověk pracující u počítače z domova (homeoffice) a samostatně pracující zaměstnanec na stavbě nebo ve výrobním průmyslovém závodě. Proto je také důležité si definovat riziková pracoviště, kde by se neměla konat práce osamoceně. Jsou to, podle přílohy 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., místa s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky. Další místa a pracoviště záleží na vyhodnocení rizik zaměstnavatelem.

Mnohdy zaměstnavatelé a vedoucí pracovníci nutnost přítomnosti druhé osoby vykonávající dohled při rizikové činnosti zcela ignorují a to hlavně z ekonomických důvodů. Vysvětlují to pak zbytečností investovat ještě jednu mzdu do člověka, který svým způsobem nic nepřináší. Moderní elektronické bezpečností systémy však přináší sofistikovanou alternativu za zlomek nákladů na dalšího zaměstnance. Jedná se o systém detekce upadnutí osob, často nazývaný detekce „mrtvého muže“.

Moderní systémy detekce upadnutí osob

V zásadě se jedná o elektronické bezdrátové zařízení – detektor upadnutí, který má inkriminovaná osoba u sebe. Tento detektor reaguje na změnu polohy. Změní-li se náklon o více jak 60°, tak je vyvolán poplach. Většinou se však v první fázi poplachu jedná o akustickou signalizaci detektoru. Osoba se může jen sehnout pro upadnutý předmět, zavazovat si tkaničku apod. V tomto případě je předčasné ihned vyvolávat ostrý poplach. Akustická signalizace tedy varuje, že detektor je v nesprávné poloze. Pokud během přednastavené doby (cca 15 sekund) nedojde k vyrovnání detektoru, vyvolá ostrý poplach, který bezdrátovou komunikací s přijímačem přenáší poplach na předurčené osoby – ostraha objektu, zdravotnická služba, vedoucí pracovník apod. Detektor bývá vybaven i nouzovým tlačítkem, kterým může zaměstnanec v případě nouze aktivovat alarm. Některé detektory jsou vybaveny i vytrhávací pojistkou pro případ násilného odcizení detektoru (vhodné pro pracovníky vězeňských služeb, ostrah apod.) Celý systém detekce pádu osob lze integrovat do větších bezpečnostních systému jako je EZS (PZTS), EPS apod.

Příklady užití systému detekce upadnutí osob v praxi

Výše uvedený způsob detekce je vhodný pro průmyslové objekty. Jedním z příkladů instalace je výrobní podnik klimatizačních komponentů, které jsou testovány v kobkách se speciální atmosférou. Proces testování je dlouhodobý a obsluha zde sleduje proces zkoušek na počítači a bývá v rizikových prostorech i na nočních směnách, kdy již v objektu není více zaměstnanců. Pouze na vrátnici objektu je 24 hodinová ostraha, na kterou je systém detekce pádu napojen. Ostraha objektu je vybavena a proškolena k užívání dýchacích přístrojů, aby mohla v případě vyvolání poplachu bezpečně zasahovat v prostorech zamořených únikem nebezpečných plynů.

Dalším objektem, kde jsme byli požádáni o instalaci systému detekce upadnutí, je laboratoř 3D tisku, kde se vyrábí formy pro speciální plastové výlisky. Ačkoliv pracoviště nevypadá nebezpečně, došlo zde k incidentu, kdy osamocená obsluha 3D tiskárny upadla do bezvědomí. Důvodem toho bylo dlouhodobé sezení u počítače s následným odkrvením dolních končetin a při rychlém stoupnutí od stolu došlo k pádu a bezvědomí.Sofistikované systémy detekce upadnutí osob

Dalším typem detekce pádu jsou speciální zařízení, která jsou určena pro detekci osamocených zaměstnanců ve venkovních prostorech. Příkladem mohou být pracovníci při těžbě dřeva. Tato zařízení jsou vybavena GPS modulem a GSM nebo GPRS komunikátorem. U zaměstnance mohou sledovat biorytmy a jeho pohyb, který když ustane, vyvolají poplach a pomocí komunikátoru opět informaci přenesou na určené místo.

Radim Kolomazník, Besys s.r.o.


 


Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner